[ Top ] [ Japanese ]

Pinus trifolia

Pinus trifolia Miki (1939)