[ Top ] [ Japanese ]

Isodomella shiroiensis

Isodomella shiroiensis (Yabe and Nagao)

Invalid synonym: Cyrena shiroiensis, Polymesoda shiroiensis, Polymesoda (Isodomella) shiroiensis