[ Top ] [ Japanese ]

Adulomya chitanii

Adulomya chitanii (Kanehara, 1937)

Invalid synonym: Calyptogena chitanii, Akebiconcha chitanii