[ Top ] [ Japanese ]

Japanese topaz localities

143 localities

A list of Japanese topaz localities described in citable papers and books. The list is edited based on the editing policy of location lists.

Year of description
Location (Prefecture, Synonym, Comments)
Year 1877
Mount Tanakami (Shiga)
Year 1885
Nakatsugawa (Gifu), Suizawa (Mie), Ishigure-Minami (Mie, Sunayama), Arimine (Toyama, Shinkawa), Ena (Gifu, Placer)
Year 1894
Mount Otani (Shiga)
Year 1895
Ichinosawa (Gifu, Takayama, Ena)
Year 1900
Kami-Kurobera (Yamanashi, Kurobera mine)
Year 1904
Hosokute (Gifu, Hiyoshi), Tarumi (Kagoshima, Mount Takakuma)
Year 1910
Ushiroyama (Gifu, Naegi), Sekido river (Gifu, Naegi), Kichimi creek (Gifu, Fukuoka), Hibino (Gifu, Mount Shinmei?, Naegi), Naegi (Gifu, Ena, Placer), Wakayama (Gifu, Fukuoka), Shimozawa (Gifu, Hirukawa), Ichinose (Gifu, Hirukawa), Umaochi? (Gifu, Oi), Komanba (Gifu, Nakatsugawa), Mount Tonbi (Gifu), Otachiba (Gifu, Hirukawa), Mount Hirukawa (Gifu, Ena), Higashiyama (Gifu, Hirukawa), Maeyama (Gifu, Naegi), Mount Koketsu (Gifu, Naegi)

See Japanese page for more localities.