[ Top ] [ Japanese ]

Pourthiaea villosa

Pourthiaea villosa (Thunberg) Decne (1874)

Invalid synonym: Pourthiaea villosa var. laevis

genus Pourthiaea is separated from genus Photinia in 2011.