[ Top ] [ Japanese ]

Cephalotaxus obounta

Cephalotaxus obounta Miki (1948)