[ Top ] [ Japanese ]

Turritella saishuensis

Turritella saishuensis Yokoyama

Invalid synonym: Turritella (Neohaustator) saishuensis