[ Top ] [ Japanese ]

Mizuhopecten yessoensis, Yesso scallop(s), Japanese scallop(s)

Mizuhopecten yessoensis (Jay, 1857)

Invalid synonym: Patinopecten yessoensis