[ Top ] [ Japanese ]

Makiyama chitanii

Makiyama chitanii (Makiyama, 1931)

Invalid synonym: Sagarites chitanii

Etymology: Japanese paleontologist Jiro Makiyama (1896-1986) and Japanese geologist Konosuke Chitani