[ Top ] [ Japanese ]

Japanese wollastonite localities

358 localities

A list of Japanese wollastonite localities described in citable papers and books. The list is edited based on the editing policy of location lists.

Year of description
Location (Prefecture, Synonym, Comments)
Year 1891
Kasuga mine (Gifu, Kawai), Saimyoji (Shiga, Hino), Bodaiji (Shiga, Konan)
Year 1893
Ishigure (Mie), Gobessho (Shiga)
Year 1894
Hatta mine (Mie, Cu), Shimoyama (Fukui, Shimo-Anauma)
Year 1897
Ishiyama temple (Shiga)
Year 1898
Hotokezaki (Nagano, Tokiwa)
Year 1899
Inariyama (Kyoto), Ishibaiyama (Ibaraki, Najiwara, Ishigadera querry), Mount Okazaki (Kyoto, Mount Nyoigatake)
Year 1900
Yokozuru mine (Fukuoka, Nippo mine, Mount Sannotake)
Year 1901
Mount Funewatari (Toyama, Kami-Niikawa), Mitsu valley (Gifu, Ikeda)
Year 1903
Tokura (Fukushima, Higashi-Shirakawa), Mount Nishi-Tsurigane (Toyama, Shimo-Niikawa)
Year 1905
Kakino mine (Gifu, Cu)
Year 1908
Sotan mine (Fukuoka, Mount Sannotake)
Year 1909
Naganobori mine (Yamaguchi), Hayama (Yamaguchi, Tsuzu)

See Japanese page for more localities.